ZENGİN İMALAT BİLGİSİ

ÜRÜN GELİŞTİRME, KATMADEĞERLİ ÜRETİM VE SPESİFİK ÇÖZÜMLER

GÜVENİLİR TEDARİKÇİ

UZUN VADELİ İŞ BİRLİKLERİ VE YEREL PAZAR LİDERİ

ÖZEL ÜRETİM TEL KLİPSLER

MÜŞTERİYE ÖZEL ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

 

HPA Ambalaj ve Plastik Ürünleri

HPA SENTEZİ
80li yıllardan beri süre gelen mevcut piyasa ve imalat tekniği bilgisine, yeni jenerasyon eğitimli kadrosunun ticari ve ürün bazındaki bilgi kapasitesini ve vizyonunu ekleyerek kendi içinde standartları olan bir kurumsal yapı haline gelmeye, yakın gelecekteki dijital dönüşümlü yılların vizyonuna sahip bir kurum, sosyal bir HPA SENTEZİ oluşturmaya çalışıyoruz.

MÜŞTERİ VE PAZAR ODAKLI ÜRÜNDEN STANDART ÜRÜNE
Pazar ve müşteri odaklı ihtiyaçlara istinaden imalatına başladığımız ürünlerimizin sektörel gelişim süreci sonunda, ürün-pazar standartlarını belirleyen gücümüzü GÜVENİLİR TEDARİKÇİ jargonuna bağlı kalmaktan alıyoruz. Maske teli, burun klipsi, özelleştirilmiş klipsler, teller ve hortumlar üretiyoruz. Polimer hammadde tedarik ediyoruz.